Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

به گمانم تخم‌مرغ دو زرده آنالوژی ساده و خوبی است برای واحدهای تولیدی کوچک ، واحدهایی که حسابداری بهای تمام شده آنها جمع و جور است . اگر کل فروش واحد صنعتی را یک تخم مرغ 2 زرده در نظر بگیریم آنوقت می‌شود گفت :

زرده اول : هزینه های عملیاتی

زرده دوم : بهای تمام شده 

سفیده باقی مانده : در واقع سود عملیاتی کسب و کار است 

البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود . ما شریک سخت گیری (بخوانید بی انصاف) به اسم اداره مالیاتی هم داریم که در 25 درصد شرکت با ما شریک است .  گاهی وقتها اصلا کاری هم ندارد که آن یک مقدار سفیده بی‌رمقی هم که برای کار و کاسبی مانده در واقع هیچ است . هر جور که دوست دارد زرده‌ها را کوچک محاسبه می‌کند تا سهم سفیده بیشتر جلوه کند . و از این سفیده غیر‌منصفانه‌ای که حساب کرده سهم 25 درصدش را چه بخواهیم و چه نخواهیم از ما می‌گیرد !

 

 

نوشتن دیدگاه