Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

این جمله گفته ادوارد دمینگ است ، یک متخصص و اندیشمند در حوزه آمار که عمل کردن به اندیشه‌هایش باعث شد ژاپنی‌ها سومین اقتصاد دنیا را بر خرابه‌های جنگ جهانی دوم بسازند . بجز کتابهای دمینگ که در بازار قابل دسترس و مطالعه است ، سایت علمی و دوست‌داشتنی متمم  در سری مطالب متفکران کلاسیک مدیریت در کنار سایر اندیشمندان به ادوارد دمینگ پرداخته است .

لطفا یکبار دیگه جمله را بخوانید!  درواقع این چند کلمه حرف حسابِ همه حسابدارها ست . فقط ما در عالم حسابداری و حوزه مالی میتوانیم بجای کلمه "آمار" کلمه "مستندات" را  بگذاریم .

در آینده برایتان از مصداق‌های این جمله بیشتر حرف می‌زنیم .

نوشتن دیدگاه